สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรม”โครงการเขตพื้นที่สุจริต”

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ/สวดมนต์ไหว้พระ/กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต/ร้องเพลงมาร์ช สพป.ราชบุรี เขต 1 (โครงการเขตพื้นที่สุจริต) โดยมี ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานร่วมกิจกรรม ครั้งนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้เชิญธงชาติพร้อมดำเนินขั้นตอนการจัดกิจกรรม และพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลือง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารโดมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1