สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

วันที่ 4 มีนาคม 2567  นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์  บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีงบประมาณ พศ. 2567  ผ่านแอบพลิเคชั่น Zoom ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์   ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของ สพท. ทราบแนวทางการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจในการรายงานผลที่ตรงกันอย่างมีประสิทธิภาพ