สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม Leadership Day ใต้ร่มไผ่งาม

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมกิจกรรม Leadership Day ใต้ร่มไผ่งาม ครั้งที่ ๒ โรงเรียนมีชัยพัฒนา ณ โดมเวฬุสโมสร โรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ (๔ มีนาคม ๒๕๖๗) นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมกิจกรรม Leadership Day ใต้ร่มไผ่งาม ครั้งที่ ๒ โรงเรียนมีชัยพัฒนา ณ โดมเวฬุสโมสร โรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วัตถุประสงค์ เพื่อปลดปล่อยศักยภาพทุกคน โดยมีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอการสำเร็จเป้าหมายส่วนตน เป้าหมายส่วนห้องเรียนและเป้าหมายส่วนโรงเรียน เป็นการเฉลิมฉลองและแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำของนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี  นางบุศยรินทร์ แพงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยฯ (จุติมาพร เชียงกา : ภาพ)