นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.ชม 5 เป็นประธาน ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.ชม 5 เป็นประธาน นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.ชม เขต 5 นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผอ.สพป.ชม เขตร 5 นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.ชม เขต 5 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2567 เพื่อรับทราบข้อราชการ นโยบายของ สพฐ. สู่การปฏิบัติ และข้อพิจารณาอื่นๆ ณ ห้องประชุมออบหลวง