ผอ.สพม.เชียงใหม่ เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนสองแคววิทยาคม

วันที่ 4 มีนาคม 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนสองแคววิทยาคม “ก้าวสู่เทคโนโลยี สร้างอาชีพ สร้างคนดี วิถีชุมชน” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ในนามประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู กล่าวรายงาน เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน และหน่วยงานในชุมชน เพื่อเผยแพร่และนำเสนอผลงานทางวิชาการของโรงเรียนให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียง หน่วยงานราชการ หน่วยงานอื่นๆ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สถานศึกษาและส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ในเขตอำเภอดอยหล่อ และอำเภอใกล้เคียง ได้เผยแพร่และนำเสนอผลงาน จากนั้น ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประธานในพิธีได้กล่าวเปิด และมอบเกียรติบัตรให้แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้น ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ กิจกรรมกาดหมั้ว ครัวละอ่อน ภายในโรงเรียน ในการนี้ นายสุวิทย์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสองแคววิทยาคม ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน