พิธีเปิดกิจกรรม  “ เปิดบ้านวิชาการ  Open House อนุบาลปะทิว ” ณ โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

วันที่ 4  มีนาคม 2567  เวลา 09.30 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  “ เปิดบ้านวิชาการ  Open House อนุบาลปะทิว ” ณ  โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการวิชาการทักษะอาชีพ การแสดงผลงานงานของนักเรียนและบูธผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ตลอดจนการแสดงของนักเรียน  มีผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติและนักเรียนเข้าร่วมงาน และร่วมชมนิทรรศการและการแสดงของนักเรียน

รายงานโดย สุนันทรัตน์ เอี่ยมทองกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ