สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่องการจัดการศึกษาเรียนรวมฯ

วันที่ 4  มีนาคม  2567  นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง การจัดการศึกษาเรียนรวม และการปฏิบัติที่ถูกต้องของการทำงานร่วมกันของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)ในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนในบทบาทของแต่ละส่วนงาน  และการนำนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ลงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน  ผ่านการประชุมทางไกล  Video  Conference  (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ