สพป.กระบี่  รับรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน  ประจำปี 2566  จากบัญชี สพท.อื่น  จำนวน 5   อัตรา   และรายงานตัวครูผู้ช่วย จำนวน 3 อัตรา

วันที่  6  มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.   ที่ห้องประชุมปูดำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   
นางสาวสิณีณาฏ  อารีย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่    เป็นประธานปฐมนิเทศและให้โอวาทบุคคล ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์  จำนวน 4 อัตรา จากบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เพื่อบรรจุและแต่ง ณ โรงเรียนบ้านหินเพิง อำเภอคลองท่อม โรงเรียนบ้านกอตง อำเภอเขาพนม  โรงเรียนวัดบางโทง และโรงเรียนบ้านคลองยา (เจริญราษฎร์สามัคคี) อำเภออ่าวลึก และวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา จากบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง บรรจุและแต่งตั้ง ณ โรเรียนบ้านคลองหิน อำเภอเกาะลันตา   หลังจากนางสาวณัฏฐ์ชรินทร์  สืบพงค์  เจ้าพนักงานธุรการ และนางสาวอัยย์รดา  ชดช้อย  นักทรัพยากรบุคคล   ได้ชี้แจงการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ   พร้อมทั้งได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน  และในเวลาเดียวกันที่ห้องทำงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  ได้รับรายงานตัวครูผู้ช่วย  ประจำปี 2566  จากบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2 วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา บรรจุและแต่งตั้ง ณ โรงเรียนบ้านบางเหรียง โรงเรียนบ้านกอตง อำเภอเขาพนม และวิชาเอกดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา บรรจุและแต่งตั้ง ณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่