ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. “นายชนะ สุ่มมาตย์” ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนคุณภาพเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา จ.พิจิตร

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.พิจิตร พร้อมด้วยนายวณัฐพงศ์ ทองคำ รอง ผอ.สพม.พิจิตร คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนว รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพเชิงประจักษ์ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คณะที่ 10 รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 17-18) เพื่อร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ณ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร