ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ร่วมต้อนรับ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ
ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและออกเยี่ยมโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
       โดยในเวลา 09.10 น. เดินทางถึง โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง อ.น้ำเกลี้ยง
ชมฐานตัวอย่างการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตอบโจทย์แนวทางจัดการศึกษายุคใหม่ให้เป็นนวัตกรรมสร้างานและอาชีพใหม่เรียนแล้วนำสมรรถนะไปใช้ได้จริงในโลกอนาคต ชมตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ใดเนท (DynEd ) ในรูปแบบ Blended Learning ตรวจเยี่ยมฐาน project approach เรื่อง “ตั๊กแตน” ระดับปฐมวัย และฐาน STEM “ไอศครีม” ระดับประถม
     เวลา 10.50 น. เดินทางถึงโรงเรียนสตรีสิริเกศ อ.เมือง
ตรวจเยี่ยมชมผลงานนักเรียนในโครงการ การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นและพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 (SMT)
      เวลา 14.15 น. เดินทางถึงโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อ.ห้วยทับทัน  ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ และโรงเรียนมาตรฐานสากล ตรวจเยี่ยมชมหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่มาตรฐานสากล ” ไก่ย่างไม้มะดัน “