สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าร่วมรับการอบรมในการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV  TELETRAINING) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์/บุคลากรที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เข้าร่วม การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING)  ปีการศึกษา 2562    ซึ่ง สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์   โดยส่งสัญญาณจากห้องประชุม Auditorium  ชั้น 2  อาคารกาญจนาภิเษก  สถาบันวิชาการทีโอที  ถนนงามวงส์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ ความเข้าใจ  การบริหารจัดการและตระหนักถึงประโยชน์และความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียว (DLTV) รูปแบบใหม่  NEW   DLTV   โดยมีพลเอกดาวน์พงษ์  รัตนสุวรรณ  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์   กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ

ศิริรัตน์ หาญเวช