สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สพป.ลำพูน เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 โดยดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุม เพื่อชี้แจงแนวนโยบายด้านการศึกษาที่โรงเรียนต้องดำเนินการในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561