สระแก้ว เขต 2 อบรม”สถาบันพระมหากษัตริย์”กับประเทศไทย

วันที่ 14  พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 – 16.30 น. นายกำพล กระมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ร่วมกับ สพป.สระแก้ว เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้ารับการอบรมเรื่อง”สถาบันพระมหากษัตริย์”กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”โดยเป้าหมาย จำนวน  500  คน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการการอบรม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  ภาพ/ข่าว ปชส. สพป.สระแก้ว เขต 2