นายอภิชัย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในการเข้าศึกษาดูงานการจัดทำบัญชีสินทรัพย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน

วันนี้ (14 มีนาคม 2567) เวลา 10.00 นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2)  ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เข้าศึกษาดูงานการจัดทำบัญชีสินทรัพย์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 2 โดยมี นางจรัสธรรม เดชบุญ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศรีสง่าชัย ชั้น 2 สพป.ขอนแก่น เขต 2

นายอภิชัย กล่าวว่า ในวันนี้มีคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้ให้ความสนใจ เข้าศึกษาดูงานในเรื่องการจัดทำบัญชีสินทรัพย์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โดยการควบคุมบัญชีพัสดุเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการบริหารพัสดุ ต่อเนื่องมาจากการดำเนินการด้านคลังพัสดุ ซึ่งได้มีการเก็บรักษาพัสดุเพื่อจ่ายให้กับผู้ใช้งานต่อไป ซึ่งการควบคุมบัญชีพัสดุนั้น ประกอบด้วยการบันทึกบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเมื่อสิ้นปีงบประมาณจะต้องจัดทำรายงานประจำปีบัญชีพัสดุประเภทวัสดุ รายงานประจำพัสดุประเภทครุภัณฑ์ และถ้ามีครุภัณฑ์ชำรุดหรือใช้งานไม่ได้จะต้องจัดทำรายงานประจำปีพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดด้วย ลดภาระของครูในการปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุ สามารถทำงานได้ง่ายและทำงานได้ง่ายทุกที่ทุกเวลา ทำให้ครูมีเวลาในการเตรียมการสอน และมีเวลาส่วนตัวมากขึ้น ความสุขก็เกิดขึ้น

ตนได้นำนโยบายของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ที่มุ่งเน้นการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย สพป.ขอนแก่น เขต 2 มีการดำเนินการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป ในส่วนของระบบบัญชีสินทรัพย์ให้กับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุขึ้น ส่งเสริมให้เกิด Digital Workplace บุคลากรทุกคนจะต้องปรับตัวให้ทันยุค สามารถนำดิจิทัลเข้ามาใช้ในการทำงาน เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังช่วยให้การประสานงานของบุคลากรในสำนักงานทำงานร่วมกันได้ง่ายมากขึ้นด้วย นายอภิชัย กล่าวทิ้งท้าย