สพป.ตรัง เขต 1 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 “ตรัง 1 หัตถกรรมล้ำค่า วิชาการก้าวหน้า เทคโนโลยี ก้าวไกล วิถีไทยสู่วิถีโลก“ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางสุมน ไชยเสนีย์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 กล่าวรายงาน ณ รร.วัดควนวิเศษ อ.เมือง จ.ตรัง มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านวิชาการ ศิลปะการแสดง ทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อยกย่องชื่นชม และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ ผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกวดคำขวัญ ประธานศูนย์สาระฯ และ รร.ที่่เป็นสนามแข่งขัน 9 แห่ง รร.วัดควนวิเศษ รร.อนุบาลตรัง รร.บ้านควนปริง รร.บ้านคลองเต็ง รร.ตรังวิทยา รร.วิเชียรมาตุ รร.สภาราชินี 2 วัดนิโครธาราม และ โรงยิมสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง