สพป.ตรัง เขต 1 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ

วันที่ 17 มีนาคม 2567 นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ รร.อนุบาลตรัง และ มอบหมายให้ นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิกล รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันฯ ณ รร.วัดควนวิเศษ นักเรียนเข้าสอบดังนี้ สนามสอบ รร.อนุบาลตรัง คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบ 564 คน เข้าสอบ 464 คน คิดเป็น 82.27% ขาดสอบ 100 คน คิดเป็น 17.73% คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้มีสิทธิ์สอบ 496 เข้าสอบ 360 คน คิดเป็น 72.58% ขาดสอบ 136 คน คิดเป็น 27.42% และ สนามสอบ รร.วัดควนวิเศษ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบ 764 คน เข้าสอบ 660 คน คิดเป็น 86.39% ขาดสอบ 104 คน คิดเป็น 13.61%