สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดการประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาและประธานอำเภอทุกอำเภอ ครั้งที่ 4/2567

วานนี้ (18 มีนาคม 2567) เวลา 13.30 น. ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2) เป็นประธานประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ครั้งที่ 4/2567 โดยมี นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ นายทินกร ชาทอง นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาและประธานอำเภอๅทุกอำเภอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เข้าร่วมการประชุม

นายอภิชัย เสนาโยธี กล่าวว่า ในการประชุมวันนี้ตนได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินการประเมินผู้บริหาร ที่ประชุมได้ร่วมหารือ การรายงานข่าววิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยหากเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยหรือเหตุฉุกเฉินขอให้รีบรายงานตนหรือศึกษานิเทศก์ในเขตการดูแลของตน เพื่อจะได้หาทางช่วยเหลือหรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยเร่งด่วน

นอกจากนี้ยังได้ร่วมหารือเคื่องการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน “ขอนแก่น เขต 2 เกมส์” ซึ่งต้องขอขอบคุณ ทางด้านของ ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานในครั้งนี้ นายอภิชัย กล่าวทิ้งท้าย