สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดสดรายการจับมือนักเรียนไว้แล้วไปด้วยกันกับครูแนะแนวและวิธีเลือกคณะที่ใช่ให้ตอบใจและตอบโจทย์ ผ่านระบบถ่ายทอดสด OBEC Chanel

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายเชษฐา พลธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดสดรายการจับมือนักเรียนไว้แล้วไปด้วยกันกับครูแนะแนวและวิธีเลือกคณะที่ใช่ให้ตอบใจและตอบโจทย์ ผ่านระบบถ่ายทอดสด OBEC Chanel ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี พ.ต.อ เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เสาวนา “แนะแนวและวิธีเลือกคณะที่ใช่ให้ตอบใจและตอบโจทย์” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ เพื่อรับฟังแนวทางกลุ่มอาชีพ 5 Top Popular กลุ่มที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มที่ 3 สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี กลุ่มที่ 4 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มที่ 5 สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จากวิทยากรบรรยายพิเศษ