นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ ศธ. ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เดินทางสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาทิ  พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ ศาลพ่อปู่ชัยมงคล พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลตายาย ก่อนเดินทางเข้าห้องทำงาน สักการะพระพุทธรูปประจำห้องทำงาน และลงนามเอกสาร โดยมี นายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ