สพป.เชียงใหม่ เขต 5 จัดประชุมหารือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน นายสมาน เผือกอ่อน รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ นายเจษฎา ธัญหมอ กรรมการเงินกู้ ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ นาคะเปรมินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานสินเชื่อ นางเมญาดา วรรณภีร์ นิติกร นายนิกร มะโน ประธานหน่วยบริการอำเภอฮอด นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์ ประธานหน่วยบริการอำเภอดอยเต่า นายจตุพงศ์ วรส ประธานหน่วยบริการอำเภออมก๋อย พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ข้าราชการบำนาญ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมออบหลวง