สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 08.00 น.

นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วย นายสันติรัฐ ไชยโย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 12/2567 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

.

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/15ZMlFDzHDI8jjGyyr-MyQcsrAeoT-gfP

(อาภรณ์ สิงห์สุธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : ภาพ/ข่าว)