สพป.ตราด จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของผู้บริหารมืออาชีพ

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของผู้บริหารมืออาชีพ” โดย ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารก่อนเริ่มการอบรม การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา อดีตผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการอบรมและบรรยายพิเศษ ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด