โครงการบรรพชาสามเฌรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

คณะสงฆ์ภาค10 ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการบรรพชาสามเฌรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 2 -23 เมษายน 2567

สุดสาคร รวดเร็ว