สพป.ชัยนาท ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี (2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.ชัยนาท และหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา ตามโครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี (2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ รีสอร์ทมหาชัย กรีนบูทีค อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยนาท บุคลากร สพป.ชัยนาท และหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา จำนวน 13 ศูนย์ รวม 80 คน