สพป.ลำพูน เขต 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกกับดร.ชนกนาถ วงศ์คำจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาจากสถานศึกษาที่เข้าเกณฑ์ต้องรับการประเมินคุณภาพภายนอกปีงบประมาณพ.ศ.2567 จำนวน 17 โรงเรียน ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดอีก 61 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์