สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบออนไลน์

ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) พร้อมด้วย คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบ Video Conference (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม CM Area1 Studio (ล้านตอง) โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 และผ่านระบบ Video Conference เพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

Cr.ภาพ : นายณัฐวัฒน์ กันธิยะ