สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 13

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 08.00 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นำโดย นายสันติรัฐ ไชยโย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มกฎหมายและคดี กลุ่มนโยบายและแผน และหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 13/2567 ณ ห้องประชุมพุทธกันทรวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

.

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Ac0fqik7Fq5gi5yMKzE12IfS-8Rx2bTg

(อาภรณ์ สิงห์สุธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : ภาพ/ข่าว)