สพป.มหาสารคาม เขต 1 การประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู)

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) โดยมีสถาบันทางการเงินได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด, สํานักงาน สกสค. จังหวัดมหาสารคาม, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ เข้าร่วมการประชุมพร้อมให้คำแนะนำผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  โดยมี นายกีรติ ซามัชฌิมา, นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมเจริญศักดิ์ขจร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

ธนารัตน์ สีหลิ่ง
Latest posts by ธนารัตน์ สีหลิ่ง (see all)