ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน)

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.00 น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร  ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด โดยมีนายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานฯ พร้อมด้วยนายพัฒนพงศ์ พวงทอง อดีต ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นางนภาพร พงษ์ขัน ผอ.สพม.ลำปาง ลำพูน คณะกรรมการประมินฯ และนายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2