สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดการแข่งขันกีฬาปิดกล่องชอล์ก ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ที่สนามกีฬาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมละยกย่อง ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด (กีฬาปิดกล่องชอล์ก ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566)

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร

……………………………………..

กีฬาปิดกล่องชอล์กครู สพม.เลย หนองบัวลำภู ครั้งที่ 7 (เช้า)

https://drive.google.com/drive/folders/1ifcQMisnAqAA4JrSVj6k8ZTDepQSYigi?usp=drive_link

.

Sport Night https://drive.google.com/drive/folders/15UADZCujursYf9ArMH8eNswwUJkvEcAC?usp=drive_link