พิธีเปิดอาคารหอพักนักเรียน “สามัคคีอธิษฐาน”โรงเรียนบ้านไม้สะเป่

วันเสาร์ ที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักนักเรียน “สามัคคีอธิษฐาน”หอพักนักเรียน ของโรงเรียนบ้านไม้สะเป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งหอพักนักเรียนดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย อาทิ ผู้ใหญ่ใจดี ผู้นำชุมชน องค์กรต่าง ๆ และนายสธนะ ชมมีลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้สะเป่ ร่วมกันทำให้เกิดพลังศรัทธา โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง เป็นแหล่งพักพิงอาศัยของนักเรียนให้ร่มเย็นเป็นสุขและมีความอบอุ่น เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส โดยมีนางสาวนิรัตศัย สิทธิรักษ์,นายไกยูล เกษสุพรรณ์และนายสากล ชนะบูรณ์ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธี ณ โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน //++ ธีรธิดา พรหมมาแบน,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน