ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567

วันอาทิตย์ ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 08.00 น. ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบหมายให้นางสาวนิรัติศัย สิทธิรักษ์,นายไกยูล เกษสุพรรณ์และนายสากล ชนะบูรณ์ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2567 โดยพระองค์ท่าน ผู้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การศึกษา ทรงปกครองเมืองให้มั่นคงและรุ่งเรือง เป็นยุคทองการค้าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จนมี “เงินถุงแดง”และด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ อันมีเป็นอเนกประการ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” หรือ “วันเจษฎา” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน // ธีรธิดา พรหมมาแบน ,สุวิมล บรรพตสูงล้ำรายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน