สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม ความพร้อมวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 16  พฤษภาคม 2562   วันเปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา 2562    นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม ความพร้อมในวันเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  ของโรงเรียนในสังกัด  พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1    ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  ติดตาม  ความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา 2562  ด้วย

ศิริรัตน์ หาญเวช