สพฐ. ร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรางศึกษาธิการ ประจำปี 2567 และพิธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566

วันที่ 1 เมษายน 2567 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรางศึกษาธิการ ประจำปี 2567 และพิธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ผู้บริหาร และข้าราชการ สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ณ หอประชุมคุรุสกา กระทรวงศึกษาธิการ 

สำหรับกิจกรรมในพิธีฯ  ประกอบด้วย พิธีมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 132 ราย และพิธีมอบเข็ม “เชิดชูเกียรติ” และประกาศเกียรติบัตรให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 12 ราย ทั้งนี้ มีผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 ราย