รองเลขาธิการ กพฐ. “ธีร์” เปิดงาน “วันเกียรติยศ” Soft Power All Education Sarakham 3 OK เด็กสารคาม 3 ได้เรียน เรียนดี มีความสุข

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดงาน “วันเกียรติยศ” โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำสู่การปฏิบัติ ตามนโยบายการจัดการศึกษาของ สพป.มหาสารคาม เขต 3 “Soft Power All Education Sarakham 3 OK” เด็กสารคาม 3 ได้เรียน เรียนดี มีความสุข ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จังหวัดมหาสารคาม

นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. ได้มอบนโยบายจุดเน้นของ สพฐ. ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ถือปฏิบัติ ทำดี ทำได้ ทำทันที โดยในงานมีกิจกรรมมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ และรางวัลอื่นๆ ที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการจัดนิทรรศการทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด และเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “จะทำอย่างไรเพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพ” โดยมี นายสกุณ แก้วพิกุล ผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมงานกว่า 500 คน  

ภาพ/ข่าว : สพป.มหาสารคาม เขต 3