สพฐ. ร่วมกิจกรรม “รื่นรมย์ สมฤดี 132 ปี กระทรวงศึกษาธิการ”

วันที่ 1 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารของ สพฐ. อาทิ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช นายพัฒนะ พัฒนทวีดล นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง และนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีในสวน “รื่นรมย์ สมฤดี 132 ปี กระทรวงศึกษาธิการ” ณ บริเวณศาลา 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว. ศธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของ ศธ. ร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก

โดยวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 132 ปี กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดกิจกรรมดนตรีในสวน “รื่นรมย์ สมฤดี 132 ปี กระทรวงศึกษาธิการ” เพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการที่ล่วงลับไปแล้ว และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ปัจจุบัน ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงรำไทย ดนตรีไทย ขับร้อง จากชมรมข้าราชการและครูอาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการแสดงความสามารถทางดนตรีของน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ในสังกัด ศธ. ด้วย โดยเริ่มจัดกิจกรรมเป็นครั้งแรกในวันนี้ (1 เมษายน 2567) และครั้งต่อไปจะจัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ในวันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยข้าราชการ บุคลากรในสังกัด และประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ทั้งในส่วนกลาง ณ กระทรวงศึกษาธิการ และในทุกจังหวัดทั่วประเทศ