สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 24


วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. สิบตำรวจตรี ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 24 ประจำปี 2567 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หลักสูตร “ธรรมะซัมเมอร์แคมป์ บวชฝึกตนเป็นคนดี”ถวายเป็นพุทธบูชาพระพุทธชินราช วาระครบรอบ 667 ปี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 12 เมษายน 2567 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก