สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  2 เมษายน 2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สิบตำรวจตรี ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 โดยมีนายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 และมีพระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก นำคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ

   สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักและหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีด้านศาสนา และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชน พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ยังได้นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 69 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย