สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย”

ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  การนำเสนอโครงงานและกิจกรรมเพื่อประเมินรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย”  สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  โดยมีนางนิภา แก้วประทีป ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม มีโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 2 รอบที่ 3,4 จำนวน 15 โรงเรียน ในโอกาสนี้ นางหทัยรัตน์ ชาญศรี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Cr.ภาพ : นายณัฐวัฒน์ กันธิยะ