สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษและ รอง ผอ.สถานศึกษา/ผอ.สถานศึกษา

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายสมพร พุฒกาง,นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายสมพร พุฒกาง,นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 11 เมษายน 2567 ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อทางราชการ ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3