สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. สิบตำรวจตรี ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางเตือนใจ พรมมี ผู้อำนวยการกลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สิบตำรวจโท ธีระ ลิ้มสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ณ ห้องประชุม PLC Center สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์