สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษและรอง ผอ.สถานศึกษา/ผอ.สถานศึกษา

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน,นายสมพร พุฒกาง นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มบริการงานบุคคลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ 2567 ผ่านช่องทาง video conference โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. และผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ร่วมชี้แจงซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพโปร่งใสและปราศจากการทุจริตณ ห้องประชุมจันทน์ผาสพป.ชัยภูมิ เขต 3