สพป. ขอนแก่น เขต 5 ประชุมการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมม่านแพชมพู สพป.ขอนแก่น เขต 5