สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดคอนเสิร์ตการกุศล “รวมใจ…ให้น้อง” ระดมทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย

นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานคอนเสิร์ตการกุศล “รวมใจ…ให้น้อง” พร้อมมอบโล่ผู้บริจาคและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน โดย นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ เพื่อระดมจัดหาทุน ในการช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบภัย  อุบัติเหตุหรือเสียชีวิต เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง พร้อมได้รับความอนุเคราะห์จากศิลปินลูกหลานชาวอีสาน ประกอบด้วย ครูสลา คุณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติ, เสถียร ทำมือ, หลิว วชิรารักษ์,  ตัส ชนะชัย และ หนิง หนิง คำพะนาง ผู้บริจาคทุนทรัพย์ ผู้ให้การสนับสนุน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประธานเครือข่ายสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นพลังสำคัญในการจัดงาน โดยมี พลตรี อัครพนธ์  มูลประดับ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 พันตำรวจเอก ชุมพล โพธิ์ศิริ ผู้กำกับการสอบสวน กลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี นายนภันต์ ตริยางกูรศรี  ตัวแทนผู้บริหารโรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 นางสาวณิชา เทียมสุวรรณ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ร่วมเป็นเกียรติในงาน ในวันที่ 1 เมษายน  เวลา 13.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 1 – 2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี