สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานีแก้หนี้ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 2 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานีแก้หนี้ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีแนวทางการดำเนินงาน และร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 – 4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ธนาคารกรุงไทย จำกัด ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang
Latest posts by Parichat Ardsamdang (see all)