สพม.ลำปาง ลำพูน ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 และวันอนุรักษ์มรดกไทย

วันที่ 3 เมษายน 2567 นางนภาพร พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมด้วยบุคลากรนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 และวันอนุรักษ์มรดกไทย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง โดยกิจกรรมแบ่งเป็น

1. พิธีลงนามถวายพระพรชัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริเวณโดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน