สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานการสอบคัดเลือกบุคคลฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปี 2567

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้ ส.ต.ท.จรัญ  ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567  โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /คณะกรรมการอำนวยการ / คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารการรับสมัคร/คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม บังเกิดผลดีต่อทางราชการ  ซึ่งจะดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2567 นี้  จำนวน 14 อัตรา 9 สาขาวิชาเอก (คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา พลศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ คอมพิวเตอร์ ปฐมวัย)