พิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ โรงเรียนบ้านไผทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยมี นายโสภณ ซารัมย์ อดีต รมว.คมนาคม เป็นประธาน

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗  นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ โรงเรียนบ้านไผทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ โดยมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศักดิ์ ซารัมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๖ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมแสดงความยินดี ประธานในพิธี นายโสภณ  ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑๘ บ้านโนนศิลา ตำบลไผทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มี นายเกียรติศักดิ์ รสจันทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๖ พิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียนเป็นอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙  ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ การก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการทุกขั้นตอนสามารถใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมวันสำคัญหรือเทศกาลต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ (เกียรติศักดิ์ รสจันทร์ : ภาพ)