ดร.สุเนตร์ ทองโพธิ์ และนายสีดา เทียบอุ่นร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลที่ สพป.ขอนแก่น เขต 2

วันนี้ (3 เมษายน 2567) เวลา 09.00 น. ดร.สุเนตร์ ทองโพธิ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสลาไปรับตำแหน่ง รอง สพม.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายสีดา เทียบอุ่น รอง ผอ.สพม.สระแก้ว สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 โดยมี นายอภิชัย เสนาโยธี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 นายทินกร ชาทอง นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 และผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 2 เข้าร่วมในพิธี ณ สพป.ขอนแก่น เขต 2