สพป.นราธิวาส เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 9:00น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน ก่อนการประชุมได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ โรงเรียนมีที่ผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น พร้อมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ในการนี้นายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 75 โรงเรียน ร่วมประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการ/รับทราบ นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาไปในทางเดียวกัน ตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัดให้สูงขึ้นต่อไป ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3